2024 Nye krav til digital salgsregistrering

Flg 15 punkter iflg SKAT hjemmeside:

1. Kan salgsregistreringssystemet registrere (logge) alle handlinger i en elektronisk journal?
2. Indeholder den elektroniske journal de samme oplysninger, som der står på kassebonen?
3. Har salgsregistreringssystemet SAF-T som standard filformat?
4. Kan filen overføres digitalt eller udlæses på almindeligt tilgængelige elektroniske medier?
5. Kan salgsregistreringssystemet danne en Z-rapport?
6. Kan salgsregistreringssystemet danne en X-rapport?
7. Kan salgsregistreringssystemet automatisk registrere betaling med digitale betalingsmidler?
8. Kan salgsregistreringssystemet registrere salg opdelt efter, hvilken betalingsform der er anvendt?
9. Har salgsregistreringssystemet indbygget dato og ur?
10. Har salgsregistreringssystemet tilknyttet en printerfunktion?
11. Kan salgsregistreringssystemet udskrive en kassebon, der skelner mellem positive og negative beløb?
12. Kan salgsregistreringssystemet registrere salg separat for hver sælger?
13. Kan salgsregistreringssystemet tydeligt markere på kassebonen, om der er tale om en ”test-bon”?
14. Har salgsregistreringssystemet en kasseskuffe til opbevaring af kontanter?
15. Er salgsregistreringssystemet uden mulighed for at tilføje, redigere eller slette i den elektroniske journal?

Bemærk: Hvis den elektroniske journal bliver opbevaret hos tredjemand, skal kravene i punkt 2-15 ovenfor ligeledes opfyldes.

1. Kan salgsregistreringssystemet registrere (logge) alle handlinger i en elektronisk journal?

Alle handlinger via salgsregistreringssystemer skal registreres i systemets elektroniske journal (logges). Transaktionsdata i den elektroniske journal skal signeres digitalt med et OCES-certifikat, som identificerer den erhvervsdrivende eller leverandøren af det digitale salgsregistreringssystem, så integriteten af data i den elektroniske journal kan verificeres i forbindelse med kontrol.

2. Indeholder den elektroniske journal de samme oplysninger, som der står på kassebonen?
Den elektroniske journal skal indeholde de oplysninger, som også skal fremgå af en forenklet faktura eller en kassebon til kunden.

For hver transaktion skal den elektroniske journal desuden indeholde:

a) Oplysning om den erhvervsdrivendes cvr-nummer.
b) Et fortløbende transaktionsnummer, som skal være unikt for den erhvervsdrivende (pr. cvr-nummer).
c) Tidspunktet for købets start og afslutning/afbrydelse.
d) Den anvendte betalingsmetode.
e) Serienummeret på det digitale salgsregistreringssystem, som unikt identificerer salgsregistreringssystemet.

3. Har salgsregistreringssystemet SAF-T som standard filformat?
Salgsregistreringssystemet skal kunne producere en fil direkte fra den elektroniske journal i SAF-T format. Skatteforvaltningen har besluttet at anvende OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File – Tax) som standard-filformat for indrapporteringen af salgsregistreringsdata til Skatteforvaltningen.

4. Kan filen overføres digitalt eller udlæses på almindeligt tilgængelige elektroniske medier?
Filen fra den elektroniske journal skal kunne udlæses på almindeligt tilgængelige elektroniske medier eller på anden vis kunne overføres digitalt til myndighederne på forlangende.

5. Kan salgsregistreringssystemet danne en Z-rapport?
Salgsregistreringssystemet skal kunne danne en rapport med dagens omsætning, der, efter registrering i den elektroniske journal, nulstiller salgstællerne m.v., nemlig en såkaldt Z-rapport.

6. Kan salgsregistreringssystemet danne en X-rapport?
Salgsregistreringssystemet skal kunne danne en opgørelse over omsætningen fra sidste gang, der blev dannet en Z-rapport, nemlig en såkaldt X-rapport.

7. Kan salgsregistreringssystemet automatisk registrere betaling med digitale betalingsmidler?
Digitale betalingsmidler som betalingskort, mobilbetaling m.v. skal være koblet til salgsregistreringssystemet på en sådan måde, at betaling med digitale betalingsmidler automatisk registreres i det digitale salgsregistreringssystem som en del af den elektroniske journal.

8. Kan salgsregistreringssystemet registrere salg opdelt efter, hvilken betalingsform der er anvendt?
Salgsregistreringssystemet skal kunne registrere totalsalget separat for hver af de anvendte betalingsmidler, dvs. totalsalg for henholdsvis kontantbetaling, betaling med kort og mobilbetaling m.v.

9. Har salgsregistreringssystemet indbygget dato og ur?
Der skal være indbygget ur og dato, der er justeret i forhold til dansk normaltid. Alle justeringer af tidsangivelse i systemet skal registreres i den elektroniske journal.

10. Har salgsregistreringssystemet tilknyttet en printerfunktion?
Der skal være tilknyttet en printerfunktion, bl.a. til udskrivninger af forenklede fakturaer eller kasseboner, hvis den erhvervsdrivende ikke kan sende kassebonen digitalt til et system, som kunden på forhånd har accepteret.

11. Kan salgsregistreringssystemet udskrive en kassebon, der skelner mellem positive og negative beløb?
Der skal kunne udskrives en kassebon på forlangende, hvorpå der klart skelnes mellem positive og negative beløb. Kravet anses også for opfyldt, hvis salgsregistreringssystemet kan sende kassebonen digitalt til et system, som kunden på forhånd har accepteret.

12. Kan salgsregistreringssystemet registrere salg separat for hver sælger?
Salgsregistreringssystemer, der er beregnet til at blive benyttet af flere sælgere, skal kunne registrere transaktioner og totaler separat for hver sælger, herunder salgets størrelse samt type betalingsmiddel.

13. Kan salgsregistreringssystemet tydeligt markere på kassebonen, om der er tale om en ”test-bon”?
Undervisning af nye medarbejdere i brugen af salgsregistreringssystemet og lignende registreringer, hvor der ikke sker et reelt salg, skal kunne danne kasseboner, der er tydeligt mærket med f.eks. “Test ikke gyldig” eller “ Undervisning – ikke gyldig”, så de ikke på nogen måde kan forveksles med ordinære kasseboner.

14. Har salgsregistreringssystemet en kasseskuffe til opbevaring af kontanter?
Når en virksomhed modtager kontanter, jf. § 81, stk. 1, i lov om betalinger, skal salgsregistreringssystemet være udstyret med:

a) En kasseskuffe til opbevaring af kontanter.
b) Mulighed for vekselkasse (opgørelse over mønt- og seddeltyper).

15. Er salgsregistreringssystemet uden mulighed for at tilføje, redigere eller slette i den elektroniske journal?
Det digitale salgsregistreringssystem må ikke indeholde funktioner, der gør det muligt at tilføje, redigere eller slette oplysninger. Det digitale salgsregistreringssystem må heller ikke kunne sammenkobles eller integreres med software eller hardware, der gør det muligt at tilføje, redigere eller slette oplysninger i den elektroniske journal.

Bemærk: Hvis den elektroniske journal bliver opbevaret hos tredjemand, skal kravene i punkt 2-15 ovenfor ligeledes opfyldes.

Get In Touch

Njalsgade 76, DK-2300 Copenhagen S – Denmark